Val till kommunfullmäktige i Skövde - Ålder och kön - Mariesjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mariesjö 1558 41,8% 27,1% 12,6% 18,5% 10,6% 54,2% 45,8% 4,9%  
Summa 1558 41,8% 27,1% 12,6% 18,5% 10,6% 54,2% 45,8% 4,9%

http://www.val.se