Val till kommunfullmäktige i Skövde - Ålder och kön - Östermalm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östermalm 1276 26,6% 33,2% 22,6% 17,7% 5,6% 54,3% 45,7% 5,5%  
Summa 1276 26,6% 33,2% 22,6% 17,7% 5,6% 54,3% 45,7% 5,5%

http://www.val.se