Val till kommunfullmäktige i Skövde - Ålder och kön - Våmb

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Våmb 1559 16,7% 32,9% 24,2% 26,2% 6,4% 50,9% 49,1% 2,4%  
Summa 1559 16,7% 32,9% 24,2% 26,2% 6,4% 50,9% 49,1% 2,4%

http://www.val.se