Val till kommunfullmäktige i Skövde - Ålder och kön - Värsås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Värsås 1264 18,6% 32,6% 26,5% 22,3% 8,4% 51,6% 48,4% 2,8%  
Summa 1264 18,6% 32,6% 26,5% 22,3% 8,4% 51,6% 48,4% 2,8%

http://www.val.se