Val till kommunfullmäktige i Skövde - Ålder och kön - Igelstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Igelstorp 1220 16,6% 33,9% 25,9% 23,7% 7,5% 50,3% 49,7% 3,3%  
Summa 1220 16,6% 33,9% 25,9% 23,7% 7,5% 50,3% 49,7% 3,3%

http://www.val.se