Val till kommunfullmäktige i Tidaholm - Ålder och kön - Tidaholms Innerstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tidaholms Innerstad 1553 22,9% 24,1% 19,4% 33,5% 6,7% 48,4% 51,6% 3,2%  
Summa 1553 22,9% 24,1% 19,4% 33,5% 6,7% 48,4% 51,6% 3,2%

http://www.val.se