Val till kommunfullmäktige i Tidaholm - Ålder och kön - Tidaholm Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tidaholm Östra 1469 19,7% 27,6% 21,5% 31,2% 6,7% 48,1% 51,9% 4,0%  
Summa 1469 19,7% 27,6% 21,5% 31,2% 6,7% 48,1% 51,9% 4,0%

http://www.val.se