Val till kommunfullmäktige i Tidaholm - Ålder och kön - Tidaholm Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tidaholm Norra 1348 15,8% 29,7% 22,0% 32,4% 5,4% 50,1% 49,9% 3,9%  
Summa 1348 15,8% 29,7% 22,0% 32,4% 5,4% 50,1% 49,9% 3,9%

http://www.val.se