Val till kommunfullmäktige i Tidaholm - Ålder och kön - Dimbo m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dimbo m.fl. 1423 17,7% 28,2% 26,4% 27,8% 5,8% 51,0% 49,0% 2,2%  
Summa 1423 17,7% 28,2% 26,4% 27,8% 5,8% 51,0% 49,0% 2,2%

http://www.val.se