Val till kommunfullmäktige i Eda - Ålder och kön - Charlottenbergs omland

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Charlottenbergs omland 1678 16,7% 31,3% 28,1% 23,9% 6,8% 53,3% 46,7% 20,7%  
Summa 1678 16,7% 31,3% 28,1% 23,9% 6,8% 53,3% 46,7% 20,7%

http://www.val.se