Val till kommunfullmäktige i Eda - Ålder och kön - Koppom

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Koppom 1368 15,6% 25,0% 28,9% 30,6% 5,0% 51,2% 48,8% 19,2%  
Summa 1368 15,6% 25,0% 28,9% 30,6% 5,0% 51,2% 48,8% 19,2%

http://www.val.se