Val till kommunfullmäktige i Hammarö - Ålder och kön - Skoghall

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skoghall 1309 16,5% 27,7% 26,3% 29,5% 5,6% 49,2% 50,8% 3,4%  
Summa 1309 16,5% 27,7% 26,3% 29,5% 5,6% 49,2% 50,8% 3,4%

http://www.val.se