Val till kommunfullmäktige i Hammarö - Ålder och kön - Haga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Haga 1526 15,7% 28,9% 23,9% 31,6% 4,7% 50,9% 49,1% 2,9%  
Summa 1526 15,7% 28,9% 23,9% 31,6% 4,7% 50,9% 49,1% 2,9%

http://www.val.se