Val till kommunfullmäktige i Hammarö - Ålder och kön - Gunnarskär

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gunnarskär 1401 13,3% 40,5% 22,6% 23,6% 6,9% 49,5% 50,5% 1,6%  
Summa 1401 13,3% 40,5% 22,6% 23,6% 6,9% 49,5% 50,5% 1,6%

http://www.val.se