Val till kommunfullmäktige i Hammarö - Ålder och kön - Mörmon

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mörmon 1394 16,7% 29,1% 22,6% 31,6% 7,0% 46,3% 53,7% 2,7%  
Summa 1394 16,7% 29,1% 22,6% 31,6% 7,0% 46,3% 53,7% 2,7%

http://www.val.se