Val till kommunfullmäktige i Hammarö - Ålder och kön - Hammar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hammar 1341 12,3% 44,0% 23,4% 20,3% 5,6% 50,6% 49,4% 1,8%  
Summa 1341 12,3% 44,0% 23,4% 20,3% 5,6% 50,6% 49,4% 1,8%

http://www.val.se