Val till kommunfullmäktige i Hammarö - Ålder och kön - Hallersrud

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hallersrud 1766 11,8% 41,8% 26,6% 19,8% 5,2% 51,6% 48,4% 2,4%  
Summa 1766 11,8% 41,8% 26,6% 19,8% 5,2% 51,6% 48,4% 2,4%

http://www.val.se