Val till kommunfullmäktige i Munkfors - Ålder och kön - Munkfors Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Munkfors Södra 487 12,7% 29,6% 32,4% 25,3% 4,7% 53,2% 46,8% 8,2%  
Summa 487 12,7% 29,6% 32,4% 25,3% 4,7% 53,2% 46,8% 8,2%

http://www.val.se