Val till kommunfullmäktige i Årjäng - Ålder och kön - Årjäng Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Årjäng Ö 966 18,7% 29,7% 24,9% 26,6% 8,2% 49,8% 50,2% 11,4%  
Summa 966 18,7% 29,7% 24,9% 26,6% 8,2% 49,8% 50,2% 11,4%

http://www.val.se