Val till kommunfullmäktige i Årjäng - Ålder och kön - Sillerud

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sillerud 867 14,1% 28,7% 24,8% 32,4% 5,5% 55,2% 44,8% 6,5%  
Summa 867 14,1% 28,7% 24,8% 32,4% 5,5% 55,2% 44,8% 6,5%

http://www.val.se