Val till kommunfullmäktige i Årjäng - Ålder och kön - Holmedal-Karlanda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Holmedal-Karlanda 1162 14,4% 28,5% 29,3% 27,8% 5,6% 52,1% 47,9% 14,8%  
Summa 1162 14,4% 28,5% 29,3% 27,8% 5,6% 52,1% 47,9% 14,8%

http://www.val.se