Val till kommunfullmäktige i Årjäng - Ålder och kön - Årjäng V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Årjäng V 1412 15,3% 28,6% 25,5% 30,6% 5,3% 51,6% 48,4% 16,2%  
Summa 1412 15,3% 28,6% 25,5% 30,6% 5,3% 51,6% 48,4% 16,2%

http://www.val.se