Val till kommunfullmäktige i Karlstad - Ålder och kön - Orrholmen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Orrholmen 1412 19,2% 25,1% 20,5% 35,1% 5,7% 46,6% 53,4% 3,8%  
Summa 1412 19,2% 25,1% 20,5% 35,1% 5,7% 46,6% 53,4% 3,8%

http://www.val.se