Val till kommunfullmäktige i Karlstad - Ålder och kön - Norrstrand-Sjöstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrstrand-Sjöstad 1613 16,4% 19,6% 19,3% 44,7% 3,2% 39,3% 60,7% 2,2%  
Summa 1613 16,4% 19,6% 19,3% 44,7% 3,2% 39,3% 60,7% 2,2%

http://www.val.se