Val till kommunfullmäktige i Karlstad - Ålder och kön - Kroppkärr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kroppkärr 1414 13,0% 35,4% 24,5% 27,1% 7,2% 50,7% 49,3% 1,6%  
Summa 1414 13,0% 35,4% 24,5% 27,1% 7,2% 50,7% 49,3% 1,6%

http://www.val.se