Val till kommunfullmäktige i Karlstad - Ålder och kön - Färjestad-Rud

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Färjestad-Rud 1040 11,3% 23,3% 22,4% 43,0% 4,1% 44,1% 55,9% 1,9%  
Summa 1040 11,3% 23,3% 22,4% 43,0% 4,1% 44,1% 55,9% 1,9%

http://www.val.se