Val till kommunfullmäktige i Karlstad - Ålder och kön - Lorensberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lorensberg 1217 13,8% 36,3% 23,5% 26,4% 8,0% 47,6% 52,4% 1,2%  
Summa 1217 13,8% 36,3% 23,5% 26,4% 8,0% 47,6% 52,4% 1,2%

http://www.val.se