Val till kommunfullmäktige i Karlstad - Ålder och kön - Rud norr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rud norr 1673 29,2% 36,8% 17,5% 16,6% 7,2% 47,7% 52,3% 6,2%  
Summa 1673 29,2% 36,8% 17,5% 16,6% 7,2% 47,7% 52,3% 6,2%

http://www.val.se