Val till kommunfullmäktige i Karlstad - Ålder och kön - Rud söder

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rud söder 1474 21,6% 20,7% 17,8% 40,0% 5,0% 44,2% 55,8% 3,8%  
Summa 1474 21,6% 20,7% 17,8% 40,0% 5,0% 44,2% 55,8% 3,8%

http://www.val.se