Val till kommunfullmäktige i Karlstad - Ålder och kön - Kronoparken väst

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kronoparken väst 1397 45,5% 27,6% 17,3% 9,7% 18,0% 50,9% 49,1% 9,6%  
Summa 1397 45,5% 27,6% 17,3% 9,7% 18,0% 50,9% 49,1% 9,6%

http://www.val.se