Val till kommunfullmäktige i Karlstad - Ålder och kön - Stockfallet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stockfallet 950 11,8% 41,4% 23,5% 23,4% 5,5% 50,3% 49,7% 1,7%  
Summa 950 11,8% 41,4% 23,5% 23,4% 5,5% 50,3% 49,7% 1,7%

http://www.val.se