Val till kommunfullmäktige i Karlstad - Ålder och kön - Kronoparken centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kronoparken centrum 1218 60,3% 22,2% 8,0% 9,4% 16,1% 52,4% 47,6% 11,1%  
Summa 1218 60,3% 22,2% 8,0% 9,4% 16,1% 52,4% 47,6% 11,1%

http://www.val.se