Val till kommunfullmäktige i Karlstad - Ålder och kön - Östra Fågelvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Fågelvik 921 15,3% 36,0% 25,6% 23,0% 5,3% 52,4% 47,6% 1,8%  
Summa 921 15,3% 36,0% 25,6% 23,0% 5,3% 52,4% 47,6% 1,8%

http://www.val.se