Val till kommunfullmäktige i Karlstad - Ålder och kön - Skåre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skåre 995 15,9% 39,3% 18,1% 26,7% 6,1% 47,9% 52,1% 1,8%  
Summa 995 15,9% 39,3% 18,1% 26,7% 6,1% 47,9% 52,1% 1,8%

http://www.val.se