Val till kommunfullmäktige i Karlstad - Ålder och kön - Grava

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Grava 1200 13,6% 35,9% 26,3% 24,2% 5,5% 52,1% 47,9% 2,1%  
Summa 1200 13,6% 35,9% 26,3% 24,2% 5,5% 52,1% 47,9% 2,1%

http://www.val.se