Val till kommunfullmäktige i Karlstad - Ålder och kön - Stodene

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stodene 1568 12,0% 41,7% 24,5% 21,8% 6,0% 51,2% 48,8% 1,3%  
Summa 1568 12,0% 41,7% 24,5% 21,8% 6,0% 51,2% 48,8% 1,3%

http://www.val.se