Val till kommunfullmäktige i Karlstad - Ålder och kön - Gruvlyckan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gruvlyckan 1442 23,2% 33,8% 20,0% 23,0% 6,0% 48,3% 51,7% 7,4%  
Summa 1442 23,2% 33,8% 20,0% 23,0% 6,0% 48,3% 51,7% 7,4%

http://www.val.se