Val till kommunfullmäktige i Filipstad - Ålder och kön - Filipstads Västra-Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Filipstads Västra-Centrum 1274 22,6% 18,4% 18,0% 41,0% 8,1% 47,0% 53,0% 6,6%  
Summa 1274 22,6% 18,4% 18,0% 41,0% 8,1% 47,0% 53,0% 6,6%

http://www.val.se