Val till kommunfullmäktige i Filipstad - Ålder och kön - Långban-Gåsborn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Långban-Gåsborn 346 16,8% 17,1% 32,4% 33,8% 4,0% 54,3% 45,7% 3,8%  
Summa 346 16,8% 17,1% 32,4% 33,8% 4,0% 54,3% 45,7% 3,8%

http://www.val.se