Val till kommunfullmäktige i Filipstad - Ålder och kön - Kroppa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kroppa 801 10,7% 25,2% 24,6% 39,5% 4,1% 49,9% 50,1% 6,7%  
Summa 801 10,7% 25,2% 24,6% 39,5% 4,1% 49,9% 50,1% 6,7%

http://www.val.se