Val till kommunfullmäktige i Filipstad - Ålder och kön - Rämmen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rämmen 930 11,6% 24,7% 26,1% 37,5% 4,8% 52,5% 47,5% 5,6%  
Summa 930 11,6% 24,7% 26,1% 37,5% 4,8% 52,5% 47,5% 5,6%

http://www.val.se