Val till kommunfullmäktige i Lekeberg - Ålder och kön - Hidinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hidinge 1031 14,4% 39,4% 23,7% 22,6% 4,6% 50,5% 49,5% 2,2%  
Summa 1031 14,4% 39,4% 23,7% 22,6% 4,6% 50,5% 49,5% 2,2%

http://www.val.se