Val till kommunfullmäktige i Lekeberg - Ålder och kön - Kräcklinge Mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kräcklinge Mfl 1172 15,6% 32,8% 27,9% 23,6% 6,6% 54,0% 46,0% 1,6%  
Summa 1172 15,6% 32,8% 27,9% 23,6% 6,6% 54,0% 46,0% 1,6%

http://www.val.se