Val till kommunfullmäktige i Hallsberg - Ålder och kön - Hässleberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässleberg 1510 22,3% 28,5% 22,0% 27,2% 6,2% 52,3% 47,7% 11,1%  
Summa 1510 22,3% 28,5% 22,0% 27,2% 6,2% 52,3% 47,7% 11,1%

http://www.val.se