Val till kommunfullmäktige i Hallsberg - Ålder och kön - Kårstahult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kårstahult 1022 18,1% 27,6% 28,7% 25,6% 6,7% 51,0% 49,0% 2,7%  
Summa 1022 18,1% 27,6% 28,7% 25,6% 6,7% 51,0% 49,0% 2,7%

http://www.val.se