Val till kommunfullmäktige i Hallsberg - Ålder och kön - Vingen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vingen 1174 18,5% 27,4% 23,9% 30,2% 6,3% 50,2% 49,8% 3,3%  
Summa 1174 18,5% 27,4% 23,9% 30,2% 6,3% 50,2% 49,8% 3,3%

http://www.val.se