Val till kommunfullmäktige i Hallsberg - Ålder och kön - Långängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Långängen 1181 12,2% 31,6% 26,3% 29,9% 5,5% 48,5% 51,5% 1,3%  
Summa 1181 12,2% 31,6% 26,3% 29,9% 5,5% 48,5% 51,5% 1,3%

http://www.val.se