Val till kommunfullmäktige i Hallsberg - Ålder och kön - Östansjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östansjö 986 14,6% 32,2% 28,6% 24,6% 6,0% 52,2% 47,8% 2,3%  
Summa 986 14,6% 32,2% 28,6% 24,6% 6,0% 52,2% 47,8% 2,3%

http://www.val.se