Val till kommunfullmäktige i Hallsberg - Ålder och kön - Sköllersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sköllersta 1087 14,0% 37,6% 22,8% 25,6% 6,6% 50,0% 50,0% 2,4%  
Summa 1087 14,0% 37,6% 22,8% 25,6% 6,6% 50,0% 50,0% 2,4%

http://www.val.se