Val till kommunfullmäktige i Hällefors - Ålder och kön - Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1445 14,5% 20,5% 21,6% 43,4% 5,1% 48,7% 51,3% 8,5%  
Summa 1445 14,5% 20,5% 21,6% 43,4% 5,1% 48,7% 51,3% 8,5%

http://www.val.se